Kallelse till föreningsstämma 2024 Tidö-Lindö Samfällighetsförening

Publicerad: 2024-03-28

Kallelse till föreningsstämma 2024 Tidö-Lindö Samfällighetsförening

För verksamhetsåret 2023

Datum: Torsdagen den 25 April 2024
Tid: kl 18.30
Plats: Föreningslokalen på Västerängen

Dokument: Kallelse