Tid-Lind loggajpg

Tidö-Lindö är en mälarö med blandad bebyggelse med allt från den lilla sommarstugan till permanentboendet, en dryg mil sydväst om Västerås.

Den här hemsidan är till för att informera boende på ön och andra intresserade om vad som händer och sker. För informationen svarar styrelsen och trivselkommittén. Du kan kontakta oss via mejllänkarna nedan.

Välkommen!

E-post till Styrelsen: styrelsen@tidolindo.se

E-post till Trivselkommittén: trivselkommitten@tidolindo.se

Samfällighetens kontaktlista är under revidering och det skulle uppskattas om samtliga medlemmar skickar en e-post till info@tidolindo.se med följande information: namn, adress, fastighetsbeteckning, telefon och e-post.


Nyheter

Helikoptertur runt ön erbjuds den 31 juli kl 15.
Mer information här.
Ändrad tid: Kl 14:30 samma dag (31 juli)

Vision Tidö-Lindö
Den slutliga versionen av slutrapporten ligger nu på vår hemsida och här
Rapporten sammanfattar hela projektet, med många bilder, samt namn på de personer som med frivilliga (obetalda) insatser gjort det hela möjligt.

Enligt planen skulle vi bjuda in till en avslutningsaktivitet nu i maj, men den måste tyvärr inställas pga. corona-relaterade råd och restriktioner.


Eldning av löv och kvistar på egen tomt är tillåten v16-18 (dvs med start 19 april). Det skall ske på ett brandsäkert sätt och med hänsyn tagen till grannarna, se t ex


Eldning på våra allmänningar kräver alltid tillstånd från Styrelsen.


Artikel i VLT om "Vision Tidö-Lindö": Här

Vision Tidö-Lindö: Naturvårdsplanen, med områdesvisa skötselförslag, ligger nu under fliken ”Naturvårdsplan”.


Några ord om trafiksäkerhet

Vi vill, från Styrelsens sida, påminna om att hastighetsgränsen 30 km/tim gäller för hela vår ö. Vid behov, påpeka gärna detta även för bilburna gäster, hantverkare mm.

I samma anda, dvs trafiksäkerhet och barnens trygghet, påminner vi om reglerna för häckar och buskar längs med väg och, i synnerhet, vid korsning. Se korsningsskissen under fliken "vägar". Det är varje fastighetsägares skyldighet att vårda sin växtlighet så att den inte hindrar trafiken eller skymmer sikten.

I mörker bär vi naturligtvis reflexer, och tänder belysningen på våra cyklar.


Skötsel av våra anläggningar. Se fliken "Allmänningar".


Grannsamverkan har en Facebook-grupp. Gå gärna med i den.