Tid-Lind loggajpg

Tidö-Lindö är en mälarö med blandad bebyggelse med allt från den lilla sommarstugan till permanentboendet, en dryg mil sydväst om Västerås.

Den här hemsidan är till för att informera boende på ön och andra intresserade om vad som händer och sker. För informationen svarar styrelsen och trivselkommittén. Du kan kontakta oss via mejllänkarna nedan.

Välkommen!

E-post till Styrelsen: styrelsen@tidolindo.se

E-post till Trivselkommittén: trivselkommitten@tidolindo.se

Samfällighetens kontaktlista är under revidering och det skulle uppskattas om samtliga medlemmar skickar en e-post till info@tidolindo.se med följande information: namn, adress, fastighetsbeteckning, telefon och e-post.


NyheterÅrsstämman
Protokoll från årets årsstämma finns under DokumentVision Tidö-Lindö
Den slutliga versionen av slutrapporten ligger nu på vår hemsida och här
Rapporten sammanfattar hela projektet, med många bilder, samt namn på de personer som med frivilliga (obetalda) insatser gjort det hela möjligt.


Artikel i VLT om "Vision Tidö-Lindö": Här


Vision Tidö-Lindö: Naturvårdsplanen, med områdesvisa skötselförslag, ligger nu under fliken ”Naturvårdsplan”.


Några ord om trafiksäkerhet

Vi vill, från Styrelsens sida, påminna om att hastighetsgränsen 30 km/tim gäller för hela vår ö. Vid behov, påpeka gärna detta även för bilburna gäster, hantverkare mm.

I samma anda, dvs trafiksäkerhet och barnens trygghet, påminner vi om reglerna för häckar och buskar längs med väg och, i synnerhet, vid korsning. Se korsningsskissen under fliken "vägar". Det är varje fastighetsägares skyldighet att vårda sin växtlighet så att den inte hindrar trafiken eller skymmer sikten.

I mörker bär vi naturligtvis reflexer, och tänder belysningen på våra cyklar.


Grannsamverkan har en Facebook-grupp. Gå gärna med i den.