Grannsamverkan

Grannsamverkan syftar till att förhindra brott genom allmän vaksamhet och att sprida information om möjlig misstänkt verksamhet. Tala med din kontaktperson om du vill veta mer. Klicka på länken "information till boende" för ytterligare info (kräver inloggning).

Information till boende