Grannsamverkan

Grannsamverkan syftar till att förhindra brott genom allmän vaksamhet och att sprida information om möjlig misstänkt verksamhet.

Här har du mer information