Västerängen

Västerängen är både vår föreningslokal och bad och aktivitetsplaner som ligger i anslutning till lokalen. Lokalen är till för Samfällighetsföreningen, Trivselkommittén och de föreningar som verkar på ön. Lokalen kan även hyras för privata tillställningar.

Ordningsregler

Tänk på att hålla ner ljudvolymen vid vistelse på Västerängen vid vistelse där kvällstid.

Camping på Västerängen är inte tillåten.

Uthyrning lokal

Lokalen hyrs ut till samfällighetens medlemmar och till samverkande föreningar.

Lokalen disponeras från kl. 10.00 hyresdagen till kl. 10.00 dagen därpå om inte annat avtalats.

Följande priser gäller:

Måndag, tisdag, onsdag, torsdag: 1 600 kr per dygn

Fredag, lördag, söndag samt helgdag: 3 200 kr per dygn

Fredag till söndag: 5 600 kr för två dygn

Barnkalas söndag mellan kl. 10-17: 600 kr

Hyrestagaren ska vara minst 18 år.

Bokning sker hos Birgitta Rydqvist via e-post: styrelsen@tidolindo.se

Notera att ni skall ta med er ett ifyllt hyresavtal innan nyckel lämnas ut.

Här finner du Hyresavtal

Observera att städning skall utföras av hyrestagaren. Om städningen är bristfällig debiteras hyrestagaren.

Städdag
Det anordnas en städdag på Västerängen under april varje år för att vi skall ha tillgång till en fin badstrand, bollplan mm. För att vi skall kunna behålla miljön runt vår gemensamhetsanläggning är samfälligheten beroende av att alla hjälper till. Styrelsen uppmanar alla att försöka delta på städdagarna. Även en liten insats är uppskattad! Föreningen bjuder på korv med bröd och dricka till alla på ön som ställer upp och hjälper till.