Vision Tidö-Lindö

Projektets formella slutredovisning skickades den 7 juli 2021 till Leader och Jordbruksverket.

En artikel i VLT, publicerad den 4 mars 2021, finns  HÄR

Projektets SLUTRAPPORT ligger Här

Naturvårdsplanen, framtagen med frivilliga krafter inom ramen för Vision Tidö-Lindö, har fått sin egen flik, ”Naturvårdsplan”. Den ligger under Allmänningar.

Livet och Naturen på Tidö-Lindö ”Ö-guiden” har delats ut till alla hushåll som en tryckt broschyr (2020), och finns även att läsa HÄR.

Tidö-Lindö bildbibliotek finns på denna länk:
Bildbibliotek

Välkomna att fylla på med fler bilder på samma tema, ”Livet och naturen på Tidö- Lindö”. Maila bilderna som jpg-filer till styrelsen@tidolindo.se.

Ange tid och plats, om det inte tydligt framgår. Ett av syftena med bildbiblioteket, förutom ett trevligt sätt att dela med sig av
sina bästa bilder, är att visualisera och bevara öns historia (dess människor och
natur) till kommande generationer av öbor. Detta i enlighet med visionen bakom
projektet, ”Vision Tidö-Lindö”. Bibliotekets bilder kan ses och laddas ner av alla som fått länken ovan. Alla som
bidrar med bilder förutsätts införstådda med denna öppenhet