Här informerar vi om vårt arbete att påverka och kommunicera med berörda myndigheter och andra berörda i syfte att påskynda det sedan 2018 beslutade bygget av en cykel- och gångväg mellan Enhagen och Tidö-Lindö.

Hans Thell leder Aktionsgruppen på uppdrag från Styrelsen.

E-post: cykelvag@tidolindo.se

Du kan även hålla dig uppdaterad vad som händer via Facebookgruppen ”Vi som vill ha cykelbana mellan Enhagen och Tidö-Lindö”.
Klicka på ikonen nedan.

Aktionsgruppen

Aktionsgruppen för ”Cykelväg till Tidö-Lindö” består av representanter från Tidö-Lindö Samfällighetsförening, Strömskärs Ekonomiska förening, Gångholmens Byalag, Gångholmens Stugförening, Eriksbo Park Samfällighet samt Föreningen Fulleröstrand.

Gruppen representerar över 650 fastigheter.

”Aktionsgruppen för cykelväg mellan Enhagen och Tidö-Lindö” har sedan bildandet 2015 agerat för cykelvägens tillkomst.

Hans Thell leder Aktionsgruppen på uppdrag från Tidö-Lindö Samfällighetsförenings styrelse.

 

Händelser 2023

I mars 2023 meddelade Trafikverket att man i samråd beslutat att bryta isär vägplanen för cykelvägen i två etapper. Etapp 1 blir Ekbacken/Enhagen – Eriksbo och etapp 2 blir Eriksbo – Tidö-Lindö (Allmän vägs slut vid Gångholmen).

Detta möjliggör, enligt Trafikverket, en snabbare tidplan för första etappen samtidigt som man jobbar på för att kunna genomföra bägge etapperna i samma entreprenad och i anslutning till varandra.

Enligt angiven tidsplan planerades etapp1 att kunna öppnas för trafik under sommaren 2025 och etapp 2 vid årsskiftet 2025/2026.

Respektive Etapp har fått egen projektsida på Trafikverkets hemsida enligt nedan angivna länkar: där man också hittar ytterligare och senaste information:

https://www.trafikverket.se/vag537-ekbacken-eriksbo-gcvag

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastmanlands-lan/vag-537-eriksbo-till-tido-lindo-gang-och-cykelvag/

25 maj 2023 bjöd Trafikverket in till Samråd – Planutformning för etapp 1, Ekbacken/Enhagen – Eriksbo.

Informationen hölls som öppet hus den 1 juni i Föreningslokalen på Västerängen. Var inga besvärliga frågor eller synpunkter som kom upp under mötet. Lite förändringar /placering av hållplatsläget norr om Fullerö vägskäl.

2 juni 2023 belystes cykelvägen i P4 Västmanland som gjorde en intervju med anledning av Samrådsmötet.

3 juni 2023 skrev VLT en artikel om cykelvägen ”Efter långa förseningar – nytt hopp för cykelvägen”

6 november 2023 bjöd Trafikverket in till nytt Samråd – Planutformning, denna gång för etapp 2, Eriksbo – Tidö-Lindö (Allmän vägs slut vid Gångholmen)

Informationen hölls även denna gång som öppet hus den 14 November i Föreningslokalen på Västerängen.

Etapp 2 passerar ju genom Naturreservat, Natura2000 (vid Gångholmen Norra) och områden med Biotopskydd och skyddsvärda träd, så det är en mer omfattande tillståndsprocess för denna sträcka.

I planförslaget redovisades en lösning för att minska intrånget i Natura2000 och i arrendetomterna vid Gångholmen Norra. Man föreslår en något smalare cykelväg med kantsten som skiljeremsa mot vägen. Om tillståndsprocessen går som planerat bör denna etapp kunna öppnas årsskiftet 2025/2026.

22 November 2023 Artikel i VLT med anledning av Samrådsmöte för etapp 2, Eriksbo – Tidö-Lindö

 

Händelser under 2024

12 mars – 14 april 2024 Granskning av Trafikverkets förslag till vägplan för delsträcka 1 av GC-väg, Ekbacken/Enhagen till Eriksbo. Synpunkter senast 14 april till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange diarienummer TRV 2023/55237

 

Dokument: Viktiga händelser som hänt från hösten 2015 till Juli 2022.