Pumpföreningar

Många fastigheter är anslutna till pumpföreningar, dvs har under sommarhalvåret tillgång till sjövatten för bevattning mm. Även dessa står organisatoriskt utanför samfällighetsföreningen.

Lyssna med din granne vilken pumpförening din fastighet tillhör och vem som är kontaktperson