Samfällighetsföreningen

 

Alla som bor på ön är medlemmar i Tidö-Lindö Samfällighetsförening. Det innebär att man är delägare i gemensamma anläggningar, dvs öns vägnät, grönområden (allmänningar) samt Västerängen med lekplats, spelplaner, föreningslokal och badstrand. Gemensamhetsanläggningarna förvaltas, vårdas och utvecklas av föreningens Styrelse. Styrelsens ledamöter väljs för 2 år och ordf för 1 år efter förslag till Stämman från valberedningen.

Styrelse 2023

Ordförande: Stephan Skoog

Vice ordförande:  Carina Akterhag
Sekreterare:   Peter Brandt
Kassör: Johanna Dahlén

Vägansvarig: Christer Stridh
Bredbandsansvarig: Peter Isberg
Västerängsansvarig: Birgitta Rydqvist
Allmänningsansvarig: Lennart Gustafsson

Suppleant 1:  Anders Brännström
Suppleant 2:  Staffan Söderström

E-post: styrelsen@tidolindo.se
Postadress: Askholmsvägen, 72590, Västerås

Revisorer 2021

Ordinarie:   Gunnar Hällkvist

Ordinarie:   Lars Christiansson

Suppleant:  Nicole Bohac

Suppleant:  Cecilia Nylander-Janås

Valberedning 2021

Lars Hallstadius

Sirpa Lundkvist

Viltvårdsansvarig

Peter Akterhag

Webbredaktör 2023

Peter Isberg