Bryggföreningarna skapades för att ge alla öns invånare en smidig möjlighet att ha båt på gångavstånd, till en minimal kostnad. Samfällighetsföreningen tillhandahåller de markytor som behövs, t ex för uppläggning av båtar och transport till/från bryggorna.

Enligt anläggningsbeslut för samfällighetsföreningen så ingår bryggverksamhet inte under denna, utan skall skötas separat av nämnda bryggföreningar.

Styrelsens rekommendationer

En kommentar om båtuppläggning, på allmän mark i anslutning till brygga:

Ytorna är avsedda för tillfälligt förvar, exempelvis över vintern av båtar tillhörande boende på Tidö-Lindö, Strömskär och Ingmarsskär. Långtidslagring, dvs att låta båten står parkerad mer än ett år oavbrutet, är inte tillåten.

För att komma i kontakt med bryggföreningar så lyssna med din granne om vem/vilka som ansvarar för den brygga du är intresserad av.