Kategori: Dokument

Motioner senast sista januari 2024

Publicerad: 2024-01-06

Till stämman 2024 så finns det som brukligt möjlighet att lämna in motioner. De ska vara styrelsen tillhanda senast 20240131….