Motioner senast sista januari 2024

Publicerad: 2024-01-06

Till stämman 2024 så finns det som brukligt möjlighet att lämna in motioner. De ska vara styrelsen tillhanda senast 20240131. Vi ser den gärna via mejl till styrelsen@tidolindo.se Går givetvis att lägga den i samfällighetens brevlåda vid busshållplatsen medMotionen ska förutom ämnet vara underskrivet av motionsställaren/na, datum, samt uppskattad kostnad för genomförande av motionen.