Grannsamverkan

Grannsamverkan syftar till att förhindra brott genom allmän vaksamhet och att sprida information om möjlig misstänkt verksamhet. Tala med din kontaktperson (se områdeskarta och lista) om du vill veta mer. Du kan även klicka på länken "information till boende" för ytterligare info (kräver inloggning).

Kontaktpersoner

Information till boende