Tidö-Lindö

Tidö-Lindö är en mälarö med blandad bebyggelse med allt från den lilla sommarstugan till permanentboendet, en dryg mil sydväst om Västerås.

Den här hemsidan är till för att informera boende på ön och andra intresserade om vad som händer och sker. För informationen svarar styrelsen och trivselkommittén. Du kan kontakta oss via mejllänkarna nedan.

Välkommen!

E-post till Styrelsen: styrelsen@tidolindo.se

E-post till Trivselkommittén: trivselkommitten@tidolindo.se

Samfällighetens kontaktlista är under revidering och det skulle uppskattas om samtliga medlemmar skickar en e-post till info@tidolindo.se med följande information: namn, adress, fastighetsbeteckning, telefon och e-post.

Nyheter


Dagen för vår årsstämma, den 20:e april, närmar sig.

Emellertid finns en uppenbar risk att vi, pga. Corona-krisen, tvingas senarelägga stämman. Styrelsen kommer den 16:e april att ta beslut om den saken, baserat på de myndighetsdirektiv betr. sammankomster som då föreligger.

Vi återkommer med en uppdatering den 17:e april, och beklagar den med nödvändighet korta framförhållningen. 

Hälsningar /Styrelsen


Aktionsgruppen för cykelväg har haft ett positivt och konstruktiv möte med Trafikverket
Se information under fliken Cykelvägen

Beträffande Rannklovsvägen

Mälarens nivå sjunker långsamt men Rannklovsvägen är fortfarande känslig för belastning. Förbudet mot tunga transporter gäller därför tills annat meddelas.

Dispens kan begäras för ett begränsat antal och mycket angelägna transporter, exempelvis för att inte helt stoppa pågående byggarbeten. För dispens, kontakta vår vägansvarige, Christer Stridh, christer.stridh@peab.se, 0733-374290.

De som just nu har dispens är:
1) VAFAB (för sophämtning)
2) Bygget på lilla Rannklov, sammanlagt 8 tunga transporter under veckorna 3-7. Eventuella släp parkeras vid busstorget och lossas där.


Fyllnadsmassor till Pulkabacke, enl. motion på stämman 2019

Fyllnadsmassor behövs, info om hur vi tar emot fyllnadsmassor finns här.


2019-10-18: Medfinansieringsavtal för cykelvägen Enhagen - Tidö-Lindö + Artikel i VLT om cykelvägen

Västerås Stad har undertecknat ett Medfinansieringsavtal gällande kostnader för Vägplanearbetet för cykelvägen. Ett bra steg för det fortsatta arbetet med cykelvägsprojektet som blivit försenat enligt tidigare information. 

VLT skrev en artikel "Aktionsgruppen jublade för tidigt" den 18 oktober där man belyser ökade kostnader och orsak till förseningar för cykelvägen.       Läs mer under flik Cykelvägen


Några ord om trafiksäkerhet

Vi vill, från Styrelsens sida, påminna om att hastighetsgränsen 30 km/tim gäller för hela vår ö. Vid behov, påpeka gärna detta även för bilburna gäster, hantverkare mm.

I samma anda, dvs trafiksäkerhet och barnens trygghet, påminner vi om reglerna för häckar och buskar längs med väg och, i synnerhet, vid korsning. Se korsningsskissen under fliken "vägar". Det är varje fastighetsägares skyldighet att vårda sin växtlighet så att den inte hindrar trafiken eller skymmer sikten.

I mörker bär vi naturligtvis reflexer, och tänder belysningen på våra cyklar.


2018-02-23  Trafikverket har meddelat beslut om byggande av cykelvägen!  Se flik cykelvägen.


Skötsel av våra anläggningar. Se fliken "Allmänningar".

Grannsamverkan har en Facebook-grupp. Gå gärna med i den.