Tidö-Lindö

Tidö-Lindö är en mälarö med blandad bebyggelse med allt från den lilla sommarstugan till permanentboendet, en dryg mil sydväst om Västerås.

Den här hemsidan är till för att informera boende på ön och andra intresserade om vad som händer och sker. För informationen svarar styrelsen och trivselkommittén. Du kan kontakta oss via mejllänkarna nedan.

Välkommen!

E-post till Styrelsen: styrelsen@tidolindo.se

E-post till Trivselkommittén: trivselkommitten@tidolindo.se

Samfällighetens kontaktlista är under revidering och det skulle uppskattas om samtliga medlemmar skickar en e-post till info@tidolindo.se med följande information: namn, adress, fastighetsbeteckning, telefon och e-post.


Nyheter

2018-05-08  Protokollet från årsstämman ligger under fliken "Dokument"


2018-04-12   Vår ansökan till Leader om EU-pengar för förbättringar på ön ("Vision Tidö-Lindö") har fått slutligt GODKÄNNANDE !

Vi minns att årsstämman 2017 tillstyrkte denna ansökan till Leader,  och nu är alltså pengarna beviljade.

Det hela bygger (förutom EU-pengarna) på frivilliga arbetsinsatser motsvarande minst 30% av totala värdet. Några öbor har redan anmält intresse att vara med och fler behövs: Om du är intresserad så hör av dig till någon i projektets styrgrupp eller direkt till en aktivitetsledare2018-04-10  Vi påminner om STÄDDAGEN den 15 april, med start 10:00.

Vi följer traditionen och hjälps åt att vårstäda på Västerängen, inklusive föreningsbyggnad, badstrand, lekplats och grönområdena. Det behövs många människor, utrustade med lämpliga redskap.

Avslut med grillad korv och dryck.


2018-02-23  Trafikverket har meddelat beslut om byggande av cykelvägen!  Se flik cykelvägen.


2017-09-28  Nytt om skötsel av våra anläggningar. Se fliken "Allmänningar".

2017-05-11  Protokollet från årsstämman 2017 finns här.


2016-09-25 Nyheter och annan information med kort bäst före-datum kommer i fortsättningen även att förmedlas genom öns Facebook-grupp, "Vi som bor på Tidö-Lindö". Om du är medlem i Facebook föreslår vi att du blir medlem i, och följer, denna grupp. 


2016-07-06 Grannsamverkan har fått en Facebook-grupp. Gå med i den (läs mer).