Tidö-Lindö

Tidö-Lindö är en mälarö med blandad bebyggelse med allt från den lilla sommarstugan till permanentboendet, en dryg mil sydväst om Västerås.

Den här hemsidan är till för att informera boende på ön och andra intresserade om vad som händer och sker. För informationen svarar styrelsen och trivselkommittén. Du kan kontakta oss via mejllänkarna nedan.

Välkommen!

E-post till Styrelsen: styrelsen@tidolindo.se

E-post till Trivselkommittén: trivselkommitten@tidolindo.se

Samfällighetens kontaktlista är under revidering och det skulle uppskattas om samtliga medlemmar skickar en e-post till info@tidolindo.se med följande information: namn, adress, fastighetsbeteckning, telefon och e-post.


Nyheter

Den nya stigen (från Västerängens P-plats till stranden) har kompletterats med en skylt vid ingången. Den förtydligar att det rör sig om en gångstig, dvs att cyklarna med fördel kan lämnas i det intilliggande cykelstället.

Det har sedan många år varit förbjudet att ta med sig cyklar (och mopeder) till strandområdet, och den nya gångstigen ändrar ingenting på den saken.
Stigen är dessutom för smal att på ett säkert sätt rymma även cyklister, och den relativt mjuka ytan har redan tagit skada av tvåhjulingarna.


Slyklippning av vägkanter planeras ske måndagen den 15 juli. Styrelsen uppmanar alla att se över så att gräset i vägkanten är fritt från hinder, stenar och dyl.

Passa även på att klippa uthängande buskar och grenar från träd på tomter.


Vision Tidö-Lindö

Gungställningen på stranden är klar. Välkomna att prova!


F.n finns det en plats kvar på Hjärt- och Lungräddningsutbildning med Hjärtstartare den 11 juni

Läs mer under flik Vision Tidö-Lindö.


Om våra sopkärl


Om man som fastighetsägare väljer att placera sina soptunnor permanent på vägrenen, utanför tomten, så skall tunnorna stå så långt från vägbanan som praktiskt möjligt. De får inte ställas (mer än tillfälligt) på själva vägbanan eller så nära att de hindrar framkomligheten, exempelvis vid möte mellan bilar.

Också på temat sopkärl, tyvärr på förekommen anledning: Hundbajspåsar skall kastas i den egna tunnan. Det är inte acceptabelt att slänga dem i någon annans sopkärl, eller ute i naturen.


Några ord om trafiksäkerhet

Det är sommar (äntligen) och det är liv och rörelse på våra vägar, inte minst många barn med och utan sina cyklar. 

Vi vill därför. från Styrelsens sida, påminna om att hastighetsgränsen 30 km/tim gäller för hela vår ö. Vid behov, påpeka gärna detta även för bilburna gäster, hantverkare mm.

I samma anda, dvs trafiksäkerhet och barnens trygghet, påminner vi om reglerna för häckar och buskar längs med väg och, i synnerhet, vid korsning. Se korsningsskissen under fliken "vägar". Det är varje fastighetsägares skyldighet att vårda sin växtlighet så att den inte hindrar trafiken eller skymmer sikten.


2018-02-23  Trafikverket har meddelat beslut om byggande av cykelvägen!  Se flik cykelvägen.


2017-09-28  Nytt om skötsel av våra anläggningar. Se fliken "Allmänningar".

2016-07-06 Grannsamverkan har fått en Facebook-grupp. Gå med i den (läs mer).