Tidö-Lindö

Tidö-Lindö är en mälarö med blandad bebyggelse med allt från den lilla sommarstugan till permanentboendet, en dryg mil sydväst om Västerås.

Den här hemsidan är till för att informera boende på ön och andra intresserade om vad som händer och sker. För informationen svarar styrelsen och trivselkommittén. Du kan kontakta oss via mejllänkarna nedan.

Välkommen!

E-post till Styrelsen: styrelsen@tidolindo.se

E-post till Trivselkommittén: trivselkommitten@tidolindo.se

Samfällighetens kontaktlista är under revidering och det skulle uppskattas om samtliga medlemmar skickar en e-post till info@tidolindo.se med följande information: namn, adress, fastighetsbeteckning, telefon och e-post.


Nyheter


OKTOBERFEST 13 Oktober

FULLBOKAT för middagen!

Det finns tyvärr inte flera platser kvar till middagen - däremot är alla välkomna efter 21:00.

Middagen börjar klockan 19:00 för alla som har förköpt biljetter. Eftersläppet (för dem utan biljett) är från 21:00. Efter 21:00 har vi inte längre matservering men baren är öppen och tar

emot SWISH och kontanter.

Välkomna!Vem är redan anmäld? Vad får jag inte missa? När börjar det? Hur anmäler jag mig? Alla svar och lite till finns under fliken Trivselkommittén i vänster meny.


Vecka 39 påbörjar vi följande vägrelaterade arbeten:
1) Renovering av Rannklovsbacken, med "bombering" (för vattenavrinning åt sidan) och ett ändamålsenligt dike.
2) Vändplats för sopbilen utanför Lindövägen 6-8. I samband med detta, renovering av grusytan och dränering av dike.
3) Etapp 1 för förnyelse av busstorget

Rannklovsbacken ligger först i tidplanen.
Arbetena kommer medföra en del tillfälliga olägenheter. Vi ber om överseende med detta.Oktoberfest ! Lördag 13 oktober så händer det ! -- Läs mera om festen under fliken Trivselkommittén.


Några ord om trafiksäkerhet

Det är sommar (äntligen) och det är liv och rörelse på våra vägar, inte minst många barn med och utan sina cyklar. 

Vi vill därför. från Styrelsens sida, påminna om att hastighetsgränsen 30 km/tim gäller för hela vår ö. Vid behov, påpeka gärna detta även för bilburna gäster, hantverkare mm.

I samma anda, dvs trafiksäkerhet och barnens trygghet, påminner vi om reglerna för häckar och buskar längs med väg och, i synnerhet, vid korsning. Se korsningsskissen under fliken "vägar". Det är varje fastighetsägares skyldighet att vårda sin växtlighet så att den inte hindrar trafiken eller skymmer sikten.


2018-05-08  Protokollet från årsstämman ligger under fliken "Dokument"


2018-04-12   Vår ansökan till Leader om EU-pengar för förbättringar på ön ("Vision Tidö-Lindö") har fått slutligt GODKÄNNANDE !

Vi minns att årsstämman 2017 tillstyrkte denna ansökan till Leader,  och nu är alltså pengarna beviljade.

Det hela bygger (förutom EU-pengarna) på frivilliga arbetsinsatser motsvarande minst 30% av totala värdet. Några öbor har redan anmält intresse att vara med och fler behövs: Om du är intresserad så hör av dig till någon i projektets styrgrupp eller direkt till en aktivitetsledare


2018-02-23  Trafikverket har meddelat beslut om byggande av cykelvägen!  Se flik cykelvägen.


2017-09-28  Nytt om skötsel av våra anläggningar. Se fliken "Allmänningar".

2016-07-06 Grannsamverkan har fått en Facebook-grupp. Gå med i den (läs mer).