Tidö-Lindö

Tidö-Lindö är en mälarö med blandad bebyggelse med allt från den lilla sommarstugan till permanentboendet, en dryg mil sydväst om Västerås.

Den här hemsidan är till för att informera boende på ön och andra intresserade om vad som händer och sker. För informationen svarar styrelsen och trivselkommittén. Du kan kontakta oss via mejllänkarna nedan.

Välkommen!

E-post till Styrelsen: styrelsen@tidolindo.se

E-post till Trivselkommittén: trivselkommitten@tidolindo.se

Samfällighetens kontaktlista är under revidering och det skulle uppskattas om samtliga medlemmar skickar en e-post till info@tidolindo.se med följande information: namn, adress, fastighetsbeteckning, telefon och e-post.

Nyheter

Med tanke på trafiksäkerheten på ön

På Tidö-Lindö gäller Västerås stads (kommunens) regler om sikt och fri höjd vid vägar. Styrelsen ansvarar för röjning av vägområdet och de boende för växtlighet på sin mark. Tillsammans skapar vi en trygg och säker trafikmiljö.
Om en markägare inte följer dessa föreskrifter har kommunen rätt att vidta åtgärder. 

Styrelsen har genomfört en inventering av buskar och träd som växer på privat mark men inkräktar på samfällighetens vägområde. Några fastighetsägare kommer att få uppmaningar att röja sådan växtlighet.
Då det ibland är svårt att se exakt på vilken tomt ett träd/en buske är belägen, skall uppmaningen ses som en möjlighet att tillsammans med din granne röja växtlighet. Har vi missbedömt var träd/buskar är belägna så prata med oss så vi kan korrigera informationen till entreprenören, som efter augusti månad kommer att röja vägområdet. Det bästa är såklart att förekomma vår röjning, så sker inga misstag. 

Vi har samtidigt noterat buskar som skymmer sikten i korsningar. För allas trevnad och säkerhet för gående, cyklande barn etc så uppmanar vi alla att följa kommunens föreskrifter betr "sikttriangeln". Se fliken "Vägar".


FOTOTÄVLINGEN, ”Livet och naturen på Tidö-Lindö”

Tiden för inlämning har gått ut och det är dags att utse vilka bilder som skall pryda vårt föreningshus. Bidragen hittar ni här:
https://www.dropbox.com/sh/r9cm35ioljgcxfw/AADdtlRraJpEtXpgESeeL-p2a?dl=0

Röstning görs via mail till fototavling@tidolindo.se .
Sammanlagt sex poäng får fördelas på tre bilder: 3 poäng till den allra bästa bilden, 2 till den näst bästa och 1 poäng till trean.

Glöm inte att i mailet ange namn och adress (på Tidö-Lindö).

Sista dag för röstning är den 31 juli.


Den 5 juli finns möjlighet att se vår ö från ovan, med helikopter. 

Detaljer finns här, med reservation för corona-relaterade ändringar.  Operatören har säkerställt att passagerarna håller (corona-relaterad) social distansering i helikoptern. 
 

Uppdaterad information om cykelvägen

Trafikverket har tagit flera positiva steg gällande cykelvägen. Se flik Cykelvägen


Föreningsstämman (årsstämman) 20 april skjuts upp till 24 augusti 2020

Med anledning av den nu pågående pandemin (WHO 12 mars 2020) har Folkhälsomyndigheten och Sveriges regering beslutat om ett antal åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället. Styrelsen har tagit del av den information som idag finns tillgänglig och sätter självklart föreningens medlemmars hälsa i första rummet. 

För att minska risken att våra medlemmar skall utsättas för smitta har styrelsen 16e april beslutat att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 enligt HSLF-FS 2020:121 från 1 april och skjuta upp ordinarie stämma från 20e april till 24e augusti 2020.  Under perioden från den 20 april till den nya stämman kommer sittande styrelse att fortsätta ordinarie styrelsearbete. Den av valberedningen föreslagna nya styrelsen har informerats och är införstådd med beslutet. 

Exakt samma kallelse med exakt samma innehåll som ursprungskallelsen gäller den 24e augusti. Vi kommer att dela ut en ny kallelse till den 24e augusti i form av första och andra sidan i ursprungskallelsen som påminnelse i juni 2020 till alla medlemmar.


2019-10-18: Medfinansieringsavtal för cykelvägen Enhagen - Tidö-Lindö + Artikel i VLT om cykelvägen

Västerås Stad har undertecknat ett Medfinansieringsavtal gällande kostnader för Vägplanearbetet för cykelvägen. Ett bra steg för det fortsatta arbetet med cykelvägsprojektet som blivit försenat enligt tidigare information. 

VLT skrev en artikel "Aktionsgruppen jublade för tidigt" den 18 oktober där man belyser ökade kostnader och orsak till förseningar för cykelvägen.       Läs mer under flik Cykelvägen


Några ord om trafiksäkerhet

Vi vill, från Styrelsens sida, påminna om att hastighetsgränsen 30 km/tim gäller för hela vår ö. Vid behov, påpeka gärna detta även för bilburna gäster, hantverkare mm.

I samma anda, dvs trafiksäkerhet och barnens trygghet, påminner vi om reglerna för häckar och buskar längs med väg och, i synnerhet, vid korsning. Se korsningsskissen under fliken "vägar". Det är varje fastighetsägares skyldighet att vårda sin växtlighet så att den inte hindrar trafiken eller skymmer sikten.

I mörker bär vi naturligtvis reflexer, och tänder belysningen på våra cyklar.


2018-02-23  Trafikverket har meddelat beslut om byggande av cykelvägen!  Se flik cykelvägen.


Skötsel av våra anläggningar. Se fliken "Allmänningar".

Grannsamverkan har en Facebook-grupp. Gå gärna med i den.