Tidö-Lindö

Tidö-Lindö är en mälarö med blandad bebyggelse med allt från den lilla sommarstugan till permanentboendet, en dryg mil sydväst om Västerås.

Den här hemsidan är till för att informera boende på ön och andra intresserade om vad som händer och sker. För informationen svarar styrelsen och trivselkommittén. Du kan kontakta oss via mejllänkarna nedan.

Välkommen!

E-post till Styrelsen: styrelsen@tidolindo.se

E-post till Trivselkommittén: trivselkommitten@tidolindo.se

Samfällighetens kontaktlista är under revidering och det skulle uppskattas om samtliga medlemmar skickar en e-post till info@tidolindo.se med följande information: namn, adress, fastighetsbeteckning, telefon och e-post.


Nyheter


Sjöräddningen kommer till Västerängsbadet, Tidö-Lindö 18 Maj 

Dom visar upp två båtar och informerar om sjösäkerhet/sjövett. 

Information om HRL-utbildning.  Läs mer under flik Vision Tidö-Lindö.


Gatubelysningen

Vi räknar med att allting är klart, och alla lampor lyser igen, till v16 (påskveckan).

Bommen på Västerängen kommer att hållas öppen för tippning av eget ris på städdagen den 14 april.

Önskvärt att du även stannar någon timme och hjälper till på Västerängen eller antecknar dig som eldvakt ett par timmar den 30/4.


Gatubelysningen

Elektrikern har konstaterat isoleringsskador i en slinga som omfattar 9 belysningsstolpar.
För att hitta skadorna behöver han gräva och isolationsmäta, vilket preliminärt planeras till mitten av mars.
Därefter reparation, vilket i värsta fall innebär nedgrävning av ny kabel mellan några av stolparna.
Dessa nio kommer alltså att vara släckta ytterligare en tid.

Uppdatering 4 mars:
Jobbet (enligt ovan) är beställt. Vi ber om förståelse för, och överseende med, störningar i samband med grävning.
Man kommer att behöva gräva nära buskar som står på tomtgräns, med viss risk för mindre skador.


Årsstämma 2019

Datum för årsstämman är satt till måndagen den 29e april. 


Vision Tidö-Lindö

Vi har fått sponsorbidrag från två företag med lokal anknytning: Citypraktiken (25 000 kr till utegymmet) och Meag Va-system (en grill till udden norr om badstranden). Ytterligare ett antal lokala företag har lovat, eller visat intresse för, att sponsra vårt projekt.

En årsrapport för 2018  finns att läsa här.


Mistlar på ön

Igår fredag den 14 december har styrelsen låtit beskära ett antal träd vid västerängen. 

Det finns däärför ett antal Mistlar att hämta vid badstranden.  


Om våra sopkärl

Om man som fastighetsägare väljer att placera sina soptunnor permanent på vägrenen, utanför tomten, så skall tunnorna stå så långt från vägbanan som praktiskt möjligt. De får inte ställas (mer än tillfälligt) på själva vägbanan eller så nära att de hindrar framkomligheten, exempelvis vid möte mellan bilar.

Också på temat sopkärl, tyvärr på förekommen anledning: Hundbajspåsar skall kastas i den egna tunnan. Det är inte acceptabelt att slänga dem i någon annans sopkärl, eller ute i naturen.


Några ord om trafiksäkerhet

Det är sommar (äntligen) och det är liv och rörelse på våra vägar, inte minst många barn med och utan sina cyklar. 

Vi vill därför. från Styrelsens sida, påminna om att hastighetsgränsen 30 km/tim gäller för hela vår ö. Vid behov, påpeka gärna detta även för bilburna gäster, hantverkare mm.

I samma anda, dvs trafiksäkerhet och barnens trygghet, påminner vi om reglerna för häckar och buskar längs med väg och, i synnerhet, vid korsning. Se korsningsskissen under fliken "vägar". Det är varje fastighetsägares skyldighet att vårda sin växtlighet så att den inte hindrar trafiken eller skymmer sikten.


2018-05-08  Protokollet från årsstämman ligger under fliken "Dokument"


2018-04-12   Vår ansökan till Leader om EU-pengar för förbättringar på ön ("Vision Tidö-Lindö") har fått slutligt GODKÄNNANDE !

Vi minns att årsstämman 2017 tillstyrkte denna ansökan till Leader,  och nu är alltså pengarna beviljade.

Det hela bygger (förutom EU-pengarna) på frivilliga arbetsinsatser motsvarande minst 30% av totala värdet. Några öbor har redan anmält intresse att vara med och fler behövs: Om du är intresserad så hör av dig till någon i projektets styrgrupp eller direkt till en aktivitetsledare


2018-02-23  Trafikverket har meddelat beslut om byggande av cykelvägen!  Se flik cykelvägen.


2017-09-28  Nytt om skötsel av våra anläggningar. Se fliken "Allmänningar".

2016-07-06 Grannsamverkan har fått en Facebook-grupp. Gå med i den (läs mer).