Tidö-Lindö

Tidö-Lindö är en mälarö med blandad bebyggelse med allt från den lilla sommarstugan till permanentboendet, en dryg mil sydväst om Västerås.

Den här hemsidan är till för att informera boende på ön och andra intresserade om vad som händer och sker. För informationen svarar styrelsen och trivselkommittén. Du kan kontakta oss via mejllänkarna nedan.

Välkommen!

E-post till Styrelsen: styrelsen@tidolindo.se

E-post till Trivselkommittén: trivselkommitten@tidolindo.se

Samfällighetens kontaktlista är under revidering och det skulle uppskattas om samtliga medlemmar skickar en e-post till info@tidolindo.se med följande information: namn, adress, fastighetsbeteckning, telefon och e-post.


Nyheter


Några ord om trafiksäkerhet

Det är sommar (äntligen) och det är liv och rörelse på våra vägar, inte minst många barn med och utan sina cyklar. 

Vi vill därför. från Styrelsens sida, påminna om att hastighetsgränsen 30 km/tim gäller för hela vår ö. Vid behov, påpeka gärna detta även för bilburna gäster, hantverkare mm.

I samma anda, dvs trafiksäkerhet och barnens trygghet, påminner vi om reglerna för häckar och buskar längs med väg och, i synnerhet, vid korsning. Se korsningsskissen under fliken "vägar". Det är varje fastighetsägares skyldighet att vårda sin växtlighet så att den inte hindrar trafiken eller skymmer sikten.


MIDSOMMAR 2018


Midsommarafton lek och dans runt majstången börjar klockan 15:00. Chokladhjul, Fiskdamm, Kasta bollar i en hink. Levande musik! Kiosken är öppen!


Midsommardagen startar med den årliga fotbollskampen kl 14:00. Därefter grillade hamburgare och kalla drycker. Med levande musik naturligtvis!  


Vill du hjälpa till med förberedelser osv är du välkommen att kontakta mig - Kirran - på kirran@malmgarden.se eller kom till vårt planeringsmöte måndag 11 juni kl 18 på Västerängen

Hjärtligt välkomna! Trivselkommittén


2018-05-08  Protokollet från årsstämman ligger under fliken "Dokument"


2018-04-12   Vår ansökan till Leader om EU-pengar för förbättringar på ön ("Vision Tidö-Lindö") har fått slutligt GODKÄNNANDE !

Vi minns att årsstämman 2017 tillstyrkte denna ansökan till Leader,  och nu är alltså pengarna beviljade.

Det hela bygger (förutom EU-pengarna) på frivilliga arbetsinsatser motsvarande minst 30% av totala värdet. Några öbor har redan anmält intresse att vara med och fler behövs: Om du är intresserad så hör av dig till någon i projektets styrgrupp eller direkt till en aktivitetsledare2018-04-10  Vi påminner om STÄDDAGEN den 15 april, med start 10:00.

Vi följer traditionen och hjälps åt att vårstäda på Västerängen, inklusive föreningsbyggnad, badstrand, lekplats och grönområdena. Det behövs många människor, utrustade med lämpliga redskap.

Avslut med grillad korv och dryck.


2018-02-23  Trafikverket har meddelat beslut om byggande av cykelvägen!  Se flik cykelvägen.


2017-09-28  Nytt om skötsel av våra anläggningar. Se fliken "Allmänningar".

2017-05-11  Protokollet från årsstämman 2017 finns här.


2016-09-25 Nyheter och annan information med kort bäst före-datum kommer i fortsättningen även att förmedlas genom öns Facebook-grupp, "Vi som bor på Tidö-Lindö". Om du är medlem i Facebook föreslår vi att du blir medlem i, och följer, denna grupp. 


2016-07-06 Grannsamverkan har fått en Facebook-grupp. Gå med i den (läs mer).