Vatten och svallis

Publicerad: 2024-02-21

Efter en regnig höst, och rejält kallt i början på december, tjäle, gott om snö och numera en begynnande snösmältning, så har vi nu bekymmer med vatten och svallis.

När snön nu smälter, tjälen är kvar och temperaturer runt noll grader, får vi bekymmer på många vägar, exempelvis vid busshållplatsen.

Oavsett om vattnet kommer från tomter eller samfälld mark, är det inte något vi kan göra mer än att hjälpas åt, köra försiktigt och visa hänsyn till varandra.

Var försiktig med tunga transporter över våra vägar och våra fiberkablar i vägkanter. Mälarenergi har bekymmer i korsningen Skorvenstigen-Gräggenvägen.

Är tacksam om alla tänker på hastigheten nu när tjälen släpper i alla våra vägar, det är mycket vatten i vägkropp och i marken.

Styrelsen