Årsavgift Samfälligheten, GA3 och GA6

Publicerad: 2024-05-01

Årets faktura kommer att distribueras under maj månad. På årsmötet 2023 bestämdes att uttaxeringen (avgiften) för innevarande år ska fastslås på innevarande års stämma (2024) – vilket den gjorde. Motivet är att effektivare kunna anpassa avgiften efter rådande omständigheter och direkt föranlett av den drastiskt ökade inflation och medföljande kostnadsökningar som vi såg förra året.

Fakturan kommer via e-mail för de medlemmar som registrerat sin mail hos Samfälligheten (hos kassör), övriga får faktura via posten.

MVH- Styrelsen