Samfällighetsföreningen

Alla som bor på ön är medlemmar i Tidö-Lindö Samfällighetsförening. Det innebär att man är delägare i gemensamma anläggningar, dvs öns vägnät, grönområden (allmänningar) samt Västerängen med lekplats, spelplaner, föreningslokal och badstrand. Gemensamhetsanläggningarna förvaltas, vårdas och utvecklas av föreningens Styrelse. Styrelsens ledamöter väljs för 2 år och ordf för 1 år efter förslag till Stämman från valberedningen.


Styrelse 2021

Ordförande: Jimmie Almberg


Vice ordförande: Stephan Skoog
Sekreterare: Peter Brandt
Kassör: Johanna Carlsson


Vägansvarig: Christer Stridh
Bredbandsansvarig: Peter Isberg
Västerängsansvarig: Birgitta Rydqvist
Allmänningsansvarig: Lennart Gustafsson


Suppleant 1: Carina Akterhag
Suppleant 2: Primus Nyxén


E-post: styrelsen@tidolindo.se
Postadress: Askholmsvägen, 72590, Västerås


Revisorer 2021
Ordinarie: Gunnar Hällkvist
Ordinarie: Lars Christiansson
Suppleant: Nicole Bohac
Suppleant: Cecilia Nylander-Janås


Valberedning 2021
Lars Hallstadius
Peeter Vinnal
Niclas Weber
Annika Elmeblom Holmberg


Viltvårdsansvarig
Peter Akterhag


Webbredaktör 2021
Primus Nyxén