Samfällighetsföreningen

Alla som bor på ön är medlemmar i Tidö-Lindö Samfällighetsförening. Det innebär att man är delägare i gemensamma anläggningar, dvs öns vägnät, grönområden (allmänningar) samt Västerängen med lekplats, spelplaner, föreningslokal och badstrand. Gemensamhetsanläggningarna förvaltas, vårdas och utvecklas av föreningens Styrelse. Styrelsens ledamöter väljs för 2 år och ordf för 1 år efter förslag till Stämman från valberedningen.


Styrelse 2020

Ordförande: Per Skärgård 

Vice ordförande:   Lars Hallstadius
Sekreterare: Primus Nyxén 
Kassör:  Öjvind Osbakk

Vägansvarig: Christer Stridh
Bredbandsansvarig:  Billy Ramström
Västerängsansvarig:  Birgitta Rydqvist
Allmänningsansvarig: Niklas Lundberg

Suppleant 1:  Peter Brandt    
Suppleant 2:  Stephan Skoog
Suppleant 3:  Lennart Gustafsson 

E-post: styrelsen@tidolindo.se
Postadress: Askholmsvägen, 72590, Västerås


Revisorer 2020Valberedning 2020Viltvårdsansvarig

Peter Akterhag


Webbredaktör 2020

Primus Nyxen