Länkar

Tidö-Lindö Marin AB
www.tido-lindomarin.se
Din personliga marina med butik och service på Klockargårdsvägen.


Pumpservice på våra avloppspumpare
Vi har ett trycksystem för vårt avlopp. Mälarenergi har ansvar för själva nätet och den stora pumpstationen vid infarten till Tidö-Lindö. Till varje fastighet finns en avloppsbrunn med pump. Ansvaret för drift och funktion åligger den enskilda fastighetsägaren.

EA Gruppen har öppet för service och felanmälan vardagar 7-16.
Övrig tid kontaktas Mälarenergis felanmälan, 021-18 19 00

EA Gruppen
Kuggstångsgatan 1
721 38 Västerås
Telefon: +46 (0)21-10 24 45
Fax: +46 (0)21-14 85 66
E-post: info@eagruppen.se
www.eagruppen.se


Våra grannar
www.stromskar.nu


Tidö-Lindö Samfällighetsförenings facebook-sida
www.facebook.com/tidolindo.se