Brygg- och pumpföreningar

Öns båtbryggföreningar skapades i syfte att ge alla öns innevånare en smidig möjlighet att ha båt, på gångavstånd och till en minimal kostnad. Samfällighetsföreningen tillhandahåller de markytor som behövs, t ex för uppläggning av båtar och transporter till/från bryggorna.

Enligt anläggningsbeslut för samfällighetsföreningen så ingår bryggverksamhet inte under denna, utan skall skötas separat av nämnda bryggföreningar. Några tankar och rekommendationer från styrelsen finns här.

En kommentar om båtuppläggning, på allmän mark i anslutning till brygga: Ytorna är avsedda för tillfälligt förvar, exempelvis över vintern, av båtar tillhörande boende på Tidö-Lindö. Strömskär och Ingmarsskär. Långtidslagring, dvs att låta båten står parkerad mer än ett år oavbrutet, är inte tillåten. För detta behöver båtägaren finna en annan plats, exempelvis på sin privata tomt.


Många fastigheter är anslutna till pumpföreningar, dvs har under sommarhalvåret tillgång till sjövatten för bevattning mm. Även dessa står organisatoriskt utanför samfällighetsföreningen.
Pumpföreningar och kontaktdata (kompletteras efterhand)

  • Pumpförening Fisken, vid brygga på Lindskärvägen. Medlemmar från Skaskärsvägen, Gräggenvägen och Lindskärsvägen.

Ordförande: