Bredband i samfälligheten – Fibra

Publicerad: 2023-12-08

Rykten som florerar rörande Fibra.

Vi vill börja med att förtydliga att det INTE är aktuellt med någon försäljning av Fibra eller delar av stadsnätet.  Fibra genomför teknik- och prisjusteringar gentemot våra tjänsteleverantörer som i sin tur påverkar deras erbjudanden och pris, men vi har ingen inblick i vad leverantörerna tar betalt av dig som användare.

Det har i dagarna kommit till vår kännedom att en av våra tjänsteleverantörer gjort en informationsmiss i samband med att allmännyttan Mimer har valt att byta bredbandsoperatör. Informationen om prishöjning pga. av dyrare kostnad hos den nya bredbandsoperatören för Mimer har olyckligtvis nått andra kunder i Västerås och lett till förvirring och missförstånd. Detta kan ligga till grund för de spekulationer och osäkerhet kring Fibra som du tagit del av.

Fibra har regelbundna avstämningar med leverantörerna och gör vårt yttersta för att minimera eventuell felaktig information. Vi arbetar aktivt med våra leverantörer för att upprätthålla höga kvalitets- och etikstandarder.

Hälsningar/Fibra och Styrelsen