Samfällighetsföreningen

Alla som bor på ön är medlemmar i Tidö-Lindö Samfällighetsförening. Det innebär att man är delägare i gemensamma anläggningar, dvs öns vägnät, grönområden (allmänningar) samt Västerängen med lekplats, spelplaner, föreningslokal och badstrand. Gemensamhetsanläggningarna förvaltas, vårdas och utvecklas av föreningens Styrelse. Styrelsens ledamöter väljs för 2 år och ordf för 1 år efter förslag till Stämman från valberedningen.

Styrelse 2018

Ordförande: Lars Hallstadius

Vice ordförande: Björn Hellström
Sekreterare: Primus Nyxén 
Kassör: Robert Brinck  

Vägansvarig: Christer Stridh
Bredbandsansvarig:  Petra Hansson
Västerängsansvarig: Birgitta Rydqvist
Allmänningsansvarig: Mårten Gustafsson

Suppleant 1: Carl-Erik Lundgren
Suppleant 2:  Peter Brandt
Suppleant 3: Linn Alven 

E-post: styrelsen@tidolindo.se
Postadress: Askholmsvägen, 72590, Västerås

Revisorer 2018

Gunnar Hällkvist
Lars Christiansson

Valberedning 2018

Gunhild Sünger
Peeter Vinnal
Björn Hellström

Viltvårdsansvarig

Peter Akterhag

Webbredaktör 2018

Primus Nyxen