Samfällighetsföreningen

Alla som bor på ön är medlemmar i Tidö-Lindö Samfällighetsförening. Det innebär att man är delägare i gemensamma anläggningar, dvs öns vägnät, grönområden (allmänningar) samt Västerängen med lekplats, spelplaner, föreningslokal och badstrand. Gemensamhetsanläggningarna förvaltas, vårdas och utvecklas av föreningens Styrelse. Styrelsens ledamöter väljs för 2 år och ordf för 1 år efter förslag till Stämman från valberedningen.


Styrelse 2019

Ordförande: Björn Hellström 

Vice ordförande:   Lars Hallstadius
Sekreterare: Primus Nyxén 
Kassör:  Öjvind Osbakk

Vägansvarig: Christer Stridh
Bredbandsansvarig:  Billy Ramström
Västerängsansvarig:  Birgitta Rydqvist
Allmänningsansvarig: Mårten Gustafsson

Suppleant 1:  Kirsi Dogan
Suppleant 2:  Peter Brandt
Suppleant 3:  Linn Alven 

E-post: styrelsen@tidolindo.se
Postadress: Askholmsvägen, 72590, Västerås


Revisorer 2019

Gunnar Hällkvist
Lars Christiansson


Valberedning 2019

Peeter Vinnal
Carl-Erik Lundgren
Niclas Weber

Viltvårdsansvarig

Peter Akterhag


Webbredaktör 2019

Primus Nyxen