Samfällighetsföreningen

Alla som bor på ön är medlemmar i Tidö-Lindö Samfällighetsförening. Det innebär att man är delägare i gemensamma anläggningar, dvs öns vägnät, grönområden (allmänningar) samt Västerängen med lekplats, spelplaner, föreningslokal och badstrand. Gemensamhetsanläggningarna förvaltas, vårdas och utvecklas av föreningens Styrelse. Styrelsens ledamöter väljs för 2 år och ordf för 1 år efter förslag till Stämman från valberedningen.

Styrelse 2017

Ordförande: Lars Hallstadius

Vice ordförande: Björn Hellström
Sekreterare: Peeter Vinnal
Kassör: Carl-Erik Lundgren

Vägansvarig: Christer Stridh
Bredbandsansvarig: Fredrik Stake
Västerängsansvarig: Birgitta Rydqvist
Allmänningsansvarig: Mårten Gustafsson

Suppleant 1: Peter Brandt
Suppleant 2: Markus Stanell

E-post: styrelsen@tidolindo.se
Postadress: Askholmsvägen, 72592, Västerås

Revisorer 2017

Gunnar Hällkvist
Peter Springfeldt

Valberedning 2017

Stefan Karlsson
Regina Tunebrant

Viltvårdsansvarig

Peter Akterhag

Webbredaktör 2017

Markus Stanell