Nyheter

2017-08-01

Det finns funderingar på att starta upp Power Yoga i lokalen på Västerängen till hösten med start i september och 10 veckor fram. Yogan kommer att vara på söndagar mellan kl 18-19 och kostar 400 kr. Yogan leds av Marie Klarkner.
För att se hur många som är intresserade går det bra att maila Regina senast den 20/8. Max 20 deltagare, och det är först till kvarn.
Den som anmäler sitt intresse kommer att få mer information av Marie Klarkner.

Intresseanmälan till:
Regina Tunebrant
regina.tunebrant@icloud.com

2017-04-24

Lite information om sådant som behandlades vid senaste styrelsemötet och som kan vara av intresse för samfällighetens medlemmar:

- Mälarenergi kommer att fylla i den uppbrutna vägen vid busstorget. Tidplan dock ej känd.

- Nicklas Monrad har avsagt sig sitt styrelseuppdrag och är ej längre allmänningsansvarig. Peter Brandt är tillförordnad i denna roll tills den nya styrelsen är vald.

- Västerängslokalens ytterdörrar kommer att bytas ut under sommaren....

- På upprepad förekommen anledning: Styrelsen behöver få ett samlat grepp på den slyröjning mm som medlemmar själva utför, speciellt på strandängar. Det är bra att sådant arbete görs med frivilliga krafter, men det behöver förankras årligen hos Styrelsen.

/Markus Stanell, Suppleant i Tidö-Lindö samfällighetsförenings styrelse