Nyheter

2018-02-22

Nominering av förtroendevalda i Tidö-Lindö samfällighetsförening

» » » Kandidater efterlyses !!! « « « 

Om du vill dra ditt strå till stacken och ställa upp som förtroendevald, eller känner någon i föreningen som du tror skulle vara en tillgång i föreningens verksamhet, är vi tacksamma för tips! Snarast!

Vi i valberedningen kommer att kontakta nominerad person för att närmare undersöka hans/hennes intresse.  

Valberedning

Regina Tunebrant.  regina.tunebrant@icloud.com
Tel: 073-9592393

Stefan Karlsson.  s.r.karlsson@outlook.com
Tel: 070-2533068

2018-01-04

Dags att lämna in motioner till årsstämman

Årets föreningsstämma (Årsstämma 2018) hålls torsdagen den 26 april i vår föreningslokal, med start 18:30. Skriftlig kallelse med komplett underlag kommer i slutet av mars.

Motioner till stämman skall vara Styrelsen tillhanda före januari månads utgång, antingen per mail (styrelsen@tidolindo.se) eller som papper i föreningens brevlåda vid busstorget.


2017-12-28

Uppdaterad status på cykelvägen  (se flik Cykelvägen)


2017-12-11

Fritt fram att hämta mistlar till er själva och släktingar inför jul!

Idag har arborister från Wells trädvård beskärt grenar och mistlar på tre träd för att bevara den fina Lindskogen på Västerängen. Genom att ta bort mistlar kan träden leva längre och i förlängningen gynnar det då även mistelbeståndet. Ni kan hämta mistlar på backen under träden.

2017-10-03 

Utdrag från senaste styrelsemötet

 - Belysning vid korsning Lindövägen/Askholmsvägen (vid årsstämman tillstyrkt motion nr 2) kommer att installeras under hösten.

 - Det är nu möjligt för alla på Tidö-Lindö att uppgradera till en bredbandsanslutning som klarar snabbare överföring: Från nuvarande max 100 Mbit/s till 1 Gbit/s, både uppåt och nedåt.
Om du vill göra det så ringer du till Fibras kundtjänst och säger att du vill uppgradera din användarnod så att den klarar 1 Gbit/s. Fibra kommer ut och byter den gamla användarnoden (elektronikburken) vid en tidpunkt ni kommer överens om. Kostnaden är 3.550 kr + moms, och Fibra skickar faktura på beloppet direkt till dig som fastighetsägare. När installationen är klar beställer du en snabbare bredbandstjänst hos Fibra, t ex direkt från deras hemsida.
I alla nyanslutningar sedan slutet av 2016 är 1 Gbit/s in standard, så har du nyligen anslutit dig ska det redan fungera.
Du behöver också se över avtalet med din operatör så att du får nytta av den högre överföringskapaciteten.

 - Samtliga naturstigar, vilka redogjordes för vid årsstämman, planeras att vara röjda och tillgängliga före vintern. Resterande rishögar avlägsnas.

 - Enligt samtal med kommunen ang. cykelväg till Västerås ser det lovande ut. Kommunen har budgeterat bygget för 2019. Trafikverkets beslut återstår.

 - Vafab har informerat styrelsen om sin vision att det istället för privata sopkärl ska finnas ett gemensamt sophus nära busstorget. Vafab kommer att skicka ut information till fastighetsägare och bjuda in till informationsmöte.
Avtal om soptömning gäller mellan enskild fastighetsägare och Vafab, utan Styrelsens inblandning. Styrelsens enda roll vid eventuell förändring av hämtningsservicen är att upplåta (eller inte) allmän mark för sopkärl, sophus, mm, efter att alla närboende fått möjlighet att uttala sig. Anläggningsbeslutet tillåter oss inte att satsa föreningens pengar på byggnation, underhåll och städning av sophus, eller annan avfallsrelaterad verksamhet. Vafab måste följaktligen stå för den fulla kostnaden.
Rannklovs sopkärl, som under en tid har stått på Lindskärsvägen nära korsningen mot Rannklovsvägen, har (i skrivandes stund) flyttats tillbaka till området nedanför Rannklovsbacken.


2017-08-22

Planer för farthindret vid Skepparbacken (Lindövägen 5A).

Vi minns att guppet kom dit efter beslut av årsstämman 2017.

Det skruvas fast i vägbanan och måste därför tas bort innan snöröjning påbörjas (kan annars skadas av snöplogen).

Vi kommer under vintern att utvärdera nytta och nackdelar med just den här utformningen, för att sedan besluta (om utformning) inför återmontering till våren.

2017-08-01

Det finns funderingar på att starta upp Power Yoga i lokalen på Västerängen till hösten med start i september och 10 veckor fram. Yogan kommer att vara på söndagar mellan kl 18-19 och kostar 400 kr. Yogan leds av Marie Klarkner.
För att se hur många som är intresserade går det bra att maila Regina senast den 20/8. Max 20 deltagare, och det är först till kvarn.
Den som anmäler sitt intresse kommer att få mer information av Marie Klarkner.

Intresseanmälan till:
Regina Tunebrant
regina.tunebrant@icloud.com


2017-04-24

Lite information om sådant som behandlades vid senaste styrelsemötet och som kan vara av intresse för samfällighetens medlemmar:

- Mälarenergi kommer att fylla i den uppbrutna vägen vid busstorget. Tidplan dock ej känd.

- Nicklas Monrad har avsagt sig sitt styrelseuppdrag och är ej längre allmänningsansvarig. Peter Brandt är tillförordnad i denna roll tills den nya styrelsen är vald.

- Västerängslokalens ytterdörrar kommer att bytas ut under sommaren....

- På upprepad förekommen anledning: Styrelsen behöver få ett samlat grepp på den slyröjning mm som medlemmar själva utför, speciellt på strandängar. Det är bra att sådant arbete görs med frivilliga krafter, men det behöver förankras årligen hos Styrelsen.

/Markus Stanell, Suppleant i Tidö-Lindö samfällighetsförenings styrelse