Brygg- och pumpföreningar

Öns båtbryggföreningar skapades i syfte att ge alla öns innevånare en smidig möjlighet att ha båt, på gångavstånd och till en minimal kostnad. Samfällighetsföreningen tillhandahåller de markytor som behövs, t ex för uppläggning av båtar och transporter till/från bryggorna.

Enligt anläggningsbeslut för samfällighetsföreningen så ingår bryggverksamhet inte under denna, utan skall skötas separat av nämnda bryggföreningar. Några tankar och rekommendationer från styrelsen finns här.

Bryggföreningar (kompletteras efterhand)

  • Båtföreningen Strandpiren, belägen på Strandvägen.
    Ordförande 2015:

Många fastigheter är anslutna till pumpföreningar, dvs har under sommarhalvåret tillgång till sjövatten för bevattning mm. Även dessa står organisatoriskt utanför samfällighetsföreningen.

Pumpföreningar och kontaktdata (kompletteras efterhand)

  • Pumpförening Fisken, vid brygga på Lindskärvägen. Medlemmar från Skaskärsvägen, Gräggenvägen och Lindskärsvägen.
    Ordförande: